ธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม
admin สพป.นครราชสีมา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
143
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.68%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุธีวรางค์ พรหมรุ่งเรือง
บ้านหนองกระทุ่ม
เข้าระบบ 331 ครั้ง
อันดับ 2
นภาพร อดิศักดิ์
บ้านมะขามเฒ่า(เปรมปร
เข้าระบบ 313 ครั้ง
อันดับ 3
อุบลรัตน์ สุริวงค์
บ้านต่างตา
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 4
รุ่งฤดี ราชสุวรรณ์
ไตรมิตรวิทยา
เข้าระบบ 179 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net