ศันสนีย์ ชูแหวน
admin สพป.นครพนม เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
181
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 28.87%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 7.73%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กนกฉัตร เรียมแสน
บ้านหนองสาหร่าย
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 2
ชลธิชา ติยะบุตร
บ้านนาจาน
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 3
ปิยะภรณ์ วัฒนาเนตร
บ้านเหล่า
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 4
สมพิศ ธาตุวงค์
บ้านตาลปากน้ำ
เข้าระบบ 44 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net