ศิรินทิพย์ นึกได้
admin สพป.นครพนม เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
249
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.08%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 31.43%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สันทนา บุตรพรมมา
บ้านนาทุ่งมั่ง
เข้าระบบ 479 ครั้ง
อันดับ 2
ปริยานุช พ่อเพียโคตร
ศรีโพนทองวิทยา
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 3
ผ่องเพ็ญ กวานสุพรรณ
บ้านสามแยกหัวภูธร
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 4
พัชรา คิอินธิ
บ้านหนองหญ้าไซ
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net