วีรวรรณ เจริญสุข
admin สพป.นครปฐม เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
118
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 39.83%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เกษร แฟงมาก
วัดไทร
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 2
กมลรัตน์ แสนพรหม
บ้านกระทุ่มล้ม
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 3
พรณัฐ เกิดมณี
บ้านคลองจินดา
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 4
มนูนาท ปราบประจิตร์
ตลาดรางกระทุ่ม
เข้าระบบ 157 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net