ชนัดตา ไทยถาวร
admin สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 2. อำเภอนากลาง
 3. อำเภอโนนสัง
 4. อำเภอศรีบุญเรือง
 5. อำเภอสุวรรณคูหา
 6. อำเภอนาวัง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 89.08%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


18.88%
จำนวนนักเรียน  6,964 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  410 5.89
เตี้ย  196 2.81
เริ่มอ้วน+อ้วน  533 7.65
ผอม+เตี้ย  142 2.04
อ้วน+เตี้ย  34 0.49
ไม่มีภาวะ  5,649 ร้อยละ 81.12


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ญาณิน ศิริกัน
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
เข้าระบบ 201 ครั้ง
อันดับ 2
หนูเพชร สาศรี
ชุมชนโปร่งวังม่วง
เข้าระบบ 172 ครั้ง
อันดับ 3
พิชิตชัย ทองดี
บ้านนากลาง
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 4
นารีรัตน์ พนมคำ
บ้านเก่ากลอยกุดกระสู
เข้าระบบ 135 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net