ชนัดตา ไทยถาวร
admin สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ญาณิน ศิริกัน
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 2
หนูเพชร สาศรี
ชุมชนโปร่งวังม่วง
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 3
วิราภรณ์ คำมูล
บ้านโนนม่วง
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
นารีรัตน์ พนมคำ
บ้านเก่ากลอยกุดกระสู
เข้าระบบ 110 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net