กาญจนา พวงพันธุ์
admin สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
200
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มณฑ์ธวัล โควะเลิศ
บ้านโนนเมือง
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 2
จตุพร สิงหาปัด
บ้านหนองแตง
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 3
สุภัททา พุ่มหนู
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุ
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 4
นำพล สารคร
บ้านสำราญสุข
เข้าระบบ 153 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net