ชไมพร บูรณพล
admin สพป.นนทบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
63
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 24.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จันทร์จิรา รุ่งศรี
ชุมชนวัดไทรน้อย
เข้าระบบ 167 ครั้ง
อันดับ 2
เพ็ญรุ่ง หนูหน่าย
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 3
สุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไล
วัดบางรักใหญ่(สายอัก
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 4
สุรีรัตน์ พีระณรงค์
ประสานสามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 133 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net