ณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
admin สพป.นราธิวาส เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
75
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
คอซัยหม๊ะ ตาเละ
บ้านดุซงยอ
เข้าระบบ 387 ครั้ง
อันดับ 2
อาดานิง ยูโซ๊ะ
บ้านปาเซ
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 3
อารุณี ตันสกุล
บ้านตะโละ
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 4
ฮายาตี บากา
บ้านน้ำหอม
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net