ณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย
admin สพป.นราธิวาส เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
117
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 47.01%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กฤษณา บุญรัตน์
บ้านตาบา
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 2
กรรณิการ์ สวนแก้ว
บ้านปูยู
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 3
อารยา ยี่สุ่นทรง
บ้านกาวะ
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 4
ซากียะห์ แวหะยี
บ้านมือบา
เข้าระบบ 108 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net