นันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
admin สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
198
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณัฐกฤตา พุฒศรี
บ้านนาขอม
เข้าระบบ 171 ครั้ง
อันดับ 2
ชญากัณฐภัษก์ กวางแก้ว
บ้านวังแรง
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 3
นวกมล ทิพย์พานันท์
บ้านพุม่วง
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 4
พรใจ นุ่มมาก
อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่
เข้าระบบ 96 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net