นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
admin สพป.นครสวรรค์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
145
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 83.10%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 20.17%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุนันธิญา แบบประเสริฐ
บ้านบุรีรัมย์
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 2
นวลนุช เฮงหวาน
บ้านไทรทองสามัคคี
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 3
นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้ว
บ้านตลุกข่อยน้ำ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 4
กัลยา พิลึก
บ้านมาบแก
เข้าระบบ 62 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net