ชัญญา พรมอ่อน
admin สพป.นครนายก
 
จำนวนโรงเรียน
131
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุมาลี เซ็ม
บ้านคลอง 14
เข้าระบบ 207 ครั้ง
อันดับ 2
ชุลีพร เพาะบุญ
บ้านปลายคลอง 22
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 3
กชกร น้อยวัฒนา
วัดโคกสว่าง
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 4
กัลยา​ มั่งคั่ง
วัดเกาะกา
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net