คนึงนิจ ต๊ะปินตา
admin สพป.ตาก เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
108
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอบ้านตาก
 3. อำเภอสามเงา
 4. อำเภอแม่ระมาด
 5. อำเภอท่าสองยาง
 6. อำเภอแม่สอด
 7. อำเภอพบพระ
 8. อำเภออุ้มผาง
 9. อำเภอวังเจ้า


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.80%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ตาก เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


23.07%
จำนวนนักเรียน  3,818 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  175 4.58
เตี้ย  147 3.85
เริ่มอ้วน+อ้วน  393 10.29
ผอม+เตี้ย  109 2.85
อ้วน+เตี้ย  57 1.49
ไม่มีภาวะ  2,937 ร้อยละ 76.93


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ธัญลักษณ์ สุขหร่อง
บ้านน้ำด้วน
เข้าระบบ 252 ครั้ง
อันดับ 2
รัตนาภรณ์ พรมจวง
บ้านวังตำลึง
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 3
เพียงใจ งามวงศ์ทอง
บ้านใหม่
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 4
พิชญธิดา ชัยแก้ว
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 135 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net