คนึงนิจ ต๊ะปินตา
admin สพป.ตาก เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
108
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.72%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ธัญลักษณ์ สุขหร่อง
บ้านน้ำด้วน
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 2
พิชญธิดา ชัยแก้ว
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 3
มณฑาทิพย์ ปวงสง่า
บ้านนาตาโพ
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 4
เพียงใจ งามวงศ์ทอง
บ้านใหม่
เข้าระบบ 123 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net