สาลี ชีประวัติชัย
admin สพป.ตรัง เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
135
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.67%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จินดาวัลย์ นวลใย
บ้านวังหลาม
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 2
พรรณิดา ไกรเทพ
บ้านจิจิก
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 3
อุส่าห์ แก้วสอน
บ้านคลองชีล้อม
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
ชะมัยพร ดวงเดือน
วัดวารีวง
เข้าระบบ 112 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net