อังควรา รมยานนท์
admin สพป.ตราด
 
จำนวนโรงเรียน
108
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จินตนา ดวงประโคน
ชุมชนวัดบ่อไร่
เข้าระบบ 242 ครั้ง
อันดับ 2
จันทร์แรม จุลพันธ์
วัดแหลมหิน
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 3
นางสาวลูกจันทร์ ภูมิมาโนช
เพียงหลวง ๖ ในทูลกระ
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 4
อารีย์ สมุทรชีวะ
บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร
เข้าระบบ 130 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net