จันทรา บุญเที่ยง
admin สพป.เชียงราย เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
135
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.26%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จักรพงษ์ สุทธศิลป์
บ้านป่ารวก
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 2
ลดาวัลย์ ปินใจ
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณ
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 3
อัญชลี ชินะข่าย
ขุนขวากพิทยา
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 4
ธรรมิกา ถานะตาล
บ้านดอนแยง
เข้าระบบ 103 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net