กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
admin สพป.เชียงราย เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
141
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 42.20%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณัฐภูมิ ทรายคำ
ตำรวจตระเวนชายแดนศรี
เข้าระบบ 223 ครั้ง
อันดับ 2
พลกฤต ศรีนันตา
บ้านป่าแดง
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 3
ธารธารา จากผา
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิ
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 4
สายรุ้ง โหนขุนทด
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุป
เข้าระบบ 119 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net