ชฎาพร ปราโมทย์
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
88
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 48.01%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พิศิษฐ์ เสวิกา
วัดทุ่งศาลา
เข้าระบบ 266 ครั้ง
อันดับ 2
อัญชัญ เลพิมาย
วัดเวฬุวัน
เข้าระบบ 168 ครั้ง
อันดับ 3
สุพิชา ไชยแสน
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุน
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 4
พรพิมล บุญสูง
วัดประชาเกษม
เข้าระบบ 108 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net