ชลธิชา ชูเชื้อ
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
142
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.20%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พนิตพิชา จินาเคียน
บ้านแม่ลานคำ
เข้าระบบ 221 ครั้ง
อันดับ 2
โสพิศ เวียงหล้า
ป่าจี้วังแดงวิทยา
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 3
โสพิศ เวียงหล้า
บ้านสันป่าตอง
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 4
อัมพร มังคละ
บ้านหนองไคร้
เข้าระบบ 113 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net