พิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล
admin สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
87
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุพร พรหมใจ
วัดร้องวัวแดงศรีจันท
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 2
นพดล อ้ายเสาร์
วัดหนองป่าครั่ง
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 3
วาทิณี ม่วงชื่น
อนุบาลเชียงใหม่
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 4
ปุณยาพร พัฒนพิชัย
บ้านตลาดขี้เหล็ก
เข้าระบบ 99 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net