ศุภลักษณ์ กอบการดี
admin สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
262
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 39.31%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มณีวรรณ ลบบำรุง
บ้านหญ้านาง(ประชาวิท
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 2
เจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
วินชัย สุจา
บ้านหนองกุงใหม่
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 4
ปิยนันท์ สายวรสิงห์
บ้านหัวหนอง
เข้าระบบ 134 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net