รัชดา จันทรวิมลพันธ์
admin สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
228
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 43.20%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
บุษบา วงษ์นรา
บ้านชีลองกลาง
เข้าระบบ 318 ครั้ง
อันดับ 2
อนุสรา ด่านกลาง
บ้านห้วยหัน
เข้าระบบ 202 ครั้ง
อันดับ 3
จรีรัตน์ เจริญภูมิ
สหราษฎร์นุเคราะห์
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 4
สมพร ไสยาสน์
ชุมชนบ้านโสก
เข้าระบบ 168 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net