ปิ่นเพชร แช่มช้อย
admin สพป.ชลบุรี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
81
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 33.02%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อรสา ศรีโพธิ์
บ้านหินวง
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 2
เนตรชนก แย้มยิ้ม
ชุมชนบ้านหนองปรือ
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 3
สิรภัทร ซอมประโคน
วัดหนองจับเต่า
เข้าระบบ 154 ครั้ง
อันดับ 4
นันทิสรา นวาวัตน์
วัดพิบูลสัณหธรรม
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net