สุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์
admin สพป.ชลบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
82
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อัญจนา ศรีใส
บ้านเขาดิน
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 2
นันทิยา นิพัทธ์เบญจพล
บ้านหนองชาก(ประโยชน์
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 3
นุชฎา ระงับพิษม์
วัดหนองชันจันทนาราม
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 4
สุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์
ชุมชนบ้านอ่างเวียน
เข้าระบบ 120 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net