วีนัส เปรมทอง
admin สพป.ชัยนาท
 
จำนวนโรงเรียน
163
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 49.23%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชนาพร เขียวอินทร์
วัดพร้าว
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 2
ปริศนา พลเสน
บางไก่เถื่อน(ตันติวิ
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 3
อรอนงค์ ทองแบบ
วัดสระดู่
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 4
จิราณี จิตรดา
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(ร
เข้าระบบ 103 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net