หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
admin สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
149
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.80%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศิริพร อ่อนเจริญ
วัดปากน้ำโจ้โล้
เข้าระบบ 261 ครั้ง
อันดับ 2
รุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์
บ้านลาดกระทิง
เข้าระบบ 235 ครั้ง
อันดับ 3
ยุวลักษณ์ แดงศิริ
วัดบางตลาด
เข้าระบบ 203 ครั้ง
อันดับ 4
สุนิสาห์ สรวมศิริ
ไม้แก้วประชานุเคราะห
เข้าระบบ 165 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net