เสาวรส สร้อยทอง
admin สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
138
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ไพฑูรย์ ผดุงกิจ
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
เข้าระบบ 183 ครั้ง
อันดับ 2
จริยา หิรัญวงษ์
วัดชนะสงสาร
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 3
สิรณัฐ ยงพฤกษา
สุเหร่าดอนเกาะกา
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
วรรณภา ศิริวัน
วัดพิพิธประสาทสุนทร
เข้าระบบ 105 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net