สุชาดา ชยางคานนท์
admin สพป.จันทบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
106
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 42.69%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ธัญยธรณ์ กระจ่างสันเทียะ
วัดน้ำขุ่น
เข้าระบบ 272 ครั้ง
อันดับ 2
สาคร บังเกิด
ปากน้ำแหลมสิงห์
เข้าระบบ 249 ครั้ง
อันดับ 3
บานชื่น ผลประพฤติ
บ้านหนองสลุด
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 4
พิจิตรา วงค์พิทักษ์
วัดอิมั้ง
เข้าระบบ 176 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net