สุชาดา ชยางคานนท์
admin สพป.จันทบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
106
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองจันทบุรี
 2. อำเภอขลุง
 3. อำเภอท่าใหม่
 4. อำเภอโป่งน้ำร้อน
 5. อำเภอมะขาม
 6. อำเภอแหลมสิงห์
 7. อำเภอสอยดาว
 8. อำเภอแก่งหางแมว
 9. อำเภอนายายอาม
 10. อำเภอเขาคิชฌกูฏ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.จันทบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ธัญยธรณ์ กระจ่างสันเทียะ
วัดน้ำขุ่น
เข้าระบบ 273 ครั้ง
อันดับ 2
สาคร บังเกิด
ปากน้ำแหลมสิงห์
เข้าระบบ 251 ครั้ง
อันดับ 3
บานชื่น ผลประพฤติ
บ้านหนองสลุด
เข้าระบบ 209 ครั้ง
อันดับ 4
พิจิตรา วงค์พิทักษ์
วัดอิมั้ง
เข้าระบบ 181 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net