ชุติกาญจน์ พูนชัย
admin สพป.จันทบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
83
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.88%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณิชาภัทร ราชนิยม
วัดจันทนาราม
เข้าระบบ 538 ครั้ง
อันดับ 2
นัตยา แสงสุข
บ้านโป่งวัว
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 3
อุบล เปลี่ยนไธสง
บ้านคลองน้ำใส
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 4
อนุรี สาริก
วัดสิงห์
เข้าระบบ 59 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net