ชุติกาญจน์ พูนชัย
admin สพป.จันทบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
83
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองจันทบุรี
 2. อำเภอขลุง
 3. อำเภอท่าใหม่
 4. อำเภอโป่งน้ำร้อน
 5. อำเภอมะขาม
 6. อำเภอแหลมสิงห์
 7. อำเภอสอยดาว
 8. อำเภอแก่งหางแมว
 9. อำเภอนายายอาม
 10. อำเภอเขาคิชฌกูฏ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.39%
จำนวนนักเรียน  16,577 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  973 5.87
เตี้ย  468 2.82
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,714 10.34
ผอม+เตี้ย  263 1.59
อ้วน+เตี้ย  128 0.77
ไม่มีภาวะ  13,031 ร้อยละ 78.61


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ณิชาภัทร ราชนิยม
วัดจันทนาราม
เข้าระบบ 776 ครั้ง
อันดับ 2
นัตยา แสงสุข
บ้านโป่งวัว
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 3
ศรีจันทร์ บุญควง
บ้านวังปลา
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 4
จีราภรณ์ นิสภา
บ้านเนินจำปา
เข้าระบบ 72 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net