เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
admin สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
158
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.06%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 0.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศุภัทรา จันทร
บ้านโคกแปะ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 2
ทัตทยา ศรีอาสนา
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิท
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 3
ฐิดาพร แยบดี
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 4
จุฬา บุตรเอก
บ้านกระเดื่อง
เข้าระบบ 25 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net