แอนนา ปัทมารัง
admin สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
199
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 29.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณัฐสุดา สุ่มมาตย์
บ้านโนนเที่ยง
เข้าระบบ 197 ครั้ง
อันดับ 2
สุวีนา รูไธสง
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถั
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 3
วิไลพร วงศ์วิเศษ
ดงบังนาแก้ววิทยา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 4
ไพร พันธุโพธิ์
บ้านขุมขี้ยาง
เข้าระบบ 70 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net