ปวีณ์กร ภูกาสอน
admin สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
168
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วิลุนพร อุ่นทรพันธุ์
โคกเครือวิทยา
เข้าระบบ 201 ครั้ง
อันดับ 2
ไพวัลย์ บัณฑิต
โนนสูงวิทยา
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 3
สายฝน คำภูบาล
หลักด่านวิทยา
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 4
ไพเราะ ภูมิสายดอน
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำ
เข้าระบบ 118 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net