วรรณภา ศรีหะสุทธิ์
admin สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
168
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 2. อำเภอนามน
 3. อำเภอกมลาไสย
 4. อำเภอร่องคำ
 5. อำเภอกุฉินารายณ์
 6. อำเภอเขาวง
 7. อำเภอยางตลาด
 8. อำเภอห้วยเม็ก
 9. อำเภอสหัสขันธ์
 10. อำเภอคำม่วง
 11. อำเภอท่าคันโท
 12. อำเภอหนองกุงศรี
 13. อำเภอสมเด็จ
 14. อำเภอห้วยผึ้ง
 15. อำเภอสามชัย
 16. อำเภอนาคู
 17. อำเภอดอนจาน
 18. อำเภอฆ้องชัย


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.48%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.72%
จำนวนนักเรียน  4,489 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  283 6.30
เตี้ย  135 3.01
เริ่มอ้วน+อ้วน  353 7.86
ผอม+เตี้ย  106 2.36
อ้วน+เตี้ย  98 2.18
ไม่มีภาวะ  3,514 ร้อยละ 78.28


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
วิลุนพร อุ่นทรพันธุ์
โคกเครือวิทยา
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 2
ไพวัลย์ บัณฑิต
โนนสูงวิทยา
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 3
ไพเราะ ภูมิสายดอน
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำ
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 4
สายฝน คำภูบาล
หลักด่านวิทยา
เข้าระบบ 131 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net