อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
admin สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
174
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 33.19%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุรัตน์ ภูชำนิ
ทุ่งศรีเมืองประชาวิท
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 2
อุทุมพร ขามชัย
นาจำปา
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 3
พวงเพชร นันททรัพย์
สะอาดสมศรีวิทยา
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 4
วัชราภรณ์ รักษ์มณี
สามชัยอุดมวิทย์
เข้าระบบ 123 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net