ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
admin สพป.กำแพงเพชร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
184
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.97%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อัจฉรา พงษ์พรต
บ้านโพธิ์เอน
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 2
ฑาริกา สามล
บ้านวังน้ำพัฒนา
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 3
นิศานาถ ม่วงเกตุ
บ้านสามขา
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
ลาวรรณ์ มานิตย์
บ้านโป่งแต้
เข้าระบบ 89 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net