จุฑามาศ รามสูต
admin สพป.กำแพงเพชร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
204
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 13.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ภาณี มณีวงศ์
บ้านหนองตากล้า
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 2
นันทภัค อ่อนฉาย
บ้านวังโบสถ์
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 3
สุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ
บ้านดงซ่อม
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 4
สุภาวดี เริงชัยภูมิ
บ้านท่าเสากระโดง
เข้าระบบ 79 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net