พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
admin สพป.กระบี่
 
จำนวนโรงเรียน
211
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 17.65%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุดารัตน์ ขาวเชื้อ
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 2
ไอนูรีย๊ะ ลูกเล็ก
บ้านเขาฝาก
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
นางอรนีญา อินมณเทียร
บ้านท่ามะพร้าว
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 4
จุฬารัตน์ กุลยวน
บ้านไร่ใหญ่
เข้าระบบ 88 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net