พิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​
admin สพป.กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนโรงเรียน
37
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 83.78%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 24.32%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กาญจนวดี เครือโสม
วัดนาคปรก
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 2
ยุพิน ศุกภกรพงศ์สิริ
บ้านหนองบอน(นัยนานนท
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 3
อุษิฏฏา สมนาม
โฆสิตสโมสร
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 4
อรวรรณ เกรียงรัมย์
วัดสังข์กระจาย
เข้าระบบ 76 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net