อัครพัชร์ สืบอินทร์
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
80
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มานิตา รัศมี
บ้านเขาช้าง
เข้าระบบ 188 ครั้ง
อันดับ 2
อลิศรา เทพกระโทก
บ้านบ้องตี้
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 3
สุธีรา สู้ภัยพาล
บ้านหนองเจริญ
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 4
รพีพรรณ อ่อนคำ
บ้านแก่งจอ
เข้าระบบ 114 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net