ศศิพร ศรีแก้ว
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
100
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กนกวรรณ แจ๊ดนาลาว
วัดเขาใหญ่
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 2
สุนิษา อาจคงหาญ
บ้านทัพพระยา
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 3
ปทุมวัน ตามเสรีวิไล
วัดสาลวนาราม
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
สุนิตา ฉัตรทอง
บ้านหนองลาน
เข้าระบบ 103 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net