ศศิพร ศรีแก้ว
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
100
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 2. อำเภอไทรโยค
 3. อำเภอบ่อพลอย
 4. อำเภอศรีสวัสดิ์
 5. อำเภอท่ามะกา
 6. อำเภอท่าม่วง
 7. อำเภอทองผาภูมิ
 8. อำเภอสังขละบุรี
 9. อำเภอพนมทวน
 10. อำเภอเลาขวัญ
 11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 12. อำเภอหนองปรือ
 13. อำเภอห้วยกระเจา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


19.31%
จำนวนนักเรียน  14,364 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  581 4.04
เตี้ย  387 2.69
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,260 8.77
ผอม+เตี้ย  277 1.93
อ้วน+เตี้ย  268 1.87
ไม่มีภาวะ  11,591 ร้อยละ 80.69


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
กนกวรรณ แจ๊ดนาลาว
วัดเขาใหญ่
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 2
สุนิษา อาจคงหาญ
บ้านทัพพระยา
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 3
ปทุมวัน ตามเสรีวิไล
วัดสาลวนาราม
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 4
สุนิตา ฉัตรทอง
บ้านหนองลาน
เข้าระบบ 115 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net