รพีพร สิงห์เจริญ
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 2. อำเภอไทรโยค
 3. อำเภอบ่อพลอย
 4. อำเภอศรีสวัสดิ์
 5. อำเภอท่ามะกา
 6. อำเภอท่าม่วง
 7. อำเภอทองผาภูมิ
 8. อำเภอสังขละบุรี
 9. อำเภอพนมทวน
 10. อำเภอเลาขวัญ
 11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 12. อำเภอหนองปรือ
 13. อำเภอห้วยกระเจา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.10%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 79.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


23.23%
จำนวนนักเรียน  3,271 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  237 7.25
เตี้ย  119 3.64
เริ่มอ้วน+อ้วน  278 8.50
ผอม+เตี้ย  73 2.23
อ้วน+เตี้ย  53 1.62
ไม่มีภาวะ  2,511 ร้อยละ 76.77


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ชัญญานุช ถิ่นวัฒนานุกูล
อนุบาลท่าม่วง
เข้าระบบ 331 ครั้ง
อันดับ 2
ปภาดา สุขสวัสดิ์
บ้านหนองสะแก
เข้าระบบ 226 ครั้ง
อันดับ 3
ก้อนเพชร ชัยชญา
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้า
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 4
อุษา นิยมธรรม
เขาดินวิทยาคาร
เข้าระบบ 169 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net