รพีพร สิงห์เจริญ
admin สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.10%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 39.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชัญญานุช ถิ่นวัฒนานุกูล
อนุบาลท่าม่วง
เข้าระบบ 325 ครั้ง
อันดับ 2
ปภาดา สุขสวัสดิ์
บ้านหนองสะแก
เข้าระบบ 217 ครั้ง
อันดับ 3
ก้อนเพชร ชัยชญา
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้า
เข้าระบบ 205 ครั้ง
อันดับ 4
อุษา นิยมธรรม
เขาดินวิทยาคาร
เข้าระบบ 155 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net