รายงานการลงทะเบียนแอดมินประจำเขตพื้นที่ และ แอดมินประจำโรงเรียน (เรียงตามพยัญชนะ)
แอดมินเขตลงทะเบียนแล้ว 183 คน จากจำนวน 186 เขต คิดเป็นร้อยละ 98.39%
แอดมินโรงเรียนลงทะเบียนแล้ว 27,161 โรงเรียน จากจำนวน 27,307 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.47%
ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา แอดมินเขต(ยืนยันแล้ว) จำนวนโรงเรียน แอดมินโรงเรียน(ยืนยันแล้ว) คิดเป็นร้อยละ เปิดดู
1.  สพป.กระบี่ เปิดดู
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร เปิดดู
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เปิดดู
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปิดดู
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดดู
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เปิดดู
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เปิดดู
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดดู
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดดู
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เปิดดู
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดดู
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดดู
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปิดดู
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 เปิดดู
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 เปิดดู
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดดู
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1 เปิดดู
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2 เปิดดู
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดดู
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดดู
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดดู
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2 เปิดดู
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดดู
24.  สพป.ชัยนาท เปิดดู
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดดู
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดดู
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดดู
28.  สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดดู
29.  สพป.ชุมพร เขต 2 เปิดดู
30.  สพป.ตรัง เขต 1 เปิดดู
31.  สพป.ตรัง เขต 2 เปิดดู
32.  สพป.ตราด เปิดดู
33.  สพป.ตาก เขต 1 เปิดดู
34.  สพป.ตาก เขต 2 เปิดดู
35.  สพป.นครนายก เปิดดู
36.  สพป.นครปฐม เขต 1 เปิดดู
37.  สพป.นครปฐม เขต 2 เปิดดู
38.  สพป.นครพนม เขต 1 เปิดดู
39.  สพป.นครพนม เขต 2 เปิดดู
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 เปิดดู
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดดู
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 เปิดดู
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 เปิดดู
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดดู
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 เปิดดู
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดดู
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดดู
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดดู
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เปิดดู
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เปิดดู
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เปิดดู
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เปิดดู
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดดู
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1 เปิดดู
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2 เปิดดู
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1 เปิดดู
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดดู
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดดู
59.  สพป.น่าน เขต 1 เปิดดู
60.  สพป.น่าน เขต 2 เปิดดู
61.  สพป.บึงกาฬ เปิดดู
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เปิดดู
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เปิดดู
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดดู
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดดู
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 เปิดดู
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดดู
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดดู
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดดู
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เปิดดู
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดดู
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดดู
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2 เปิดดู
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดดู
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดดู
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เปิดดู
77.  สพป.พะเยา เขต 1 เปิดดู
78.  สพป.พะเยา เขต 2 เปิดดู
79.  สพป.พังงา เปิดดู
80.  สพป.พัทลุง เขต 1 เปิดดู
81.  สพป.พัทลุง เขต 2 เปิดดู
82.  สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดดู
83.  สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดดู
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดดู
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดดู
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดดู
87.  สพป.ภูเก็ต เปิดดู
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 เปิดดู
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดดู
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 เปิดดู
91.  สพป.มุกดาหาร เปิดดู
92.  สพป.ยะลา เขต 1 เปิดดู
93.  สพป.ยะลา เขต 2 เปิดดู
94.  สพป.ยะลา เขต 3 เปิดดู
95.  สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดดู
96.  สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดดู
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดดู
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดดู
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เปิดดู
100.  สพป.ระนอง เปิดดู
101.  สพป.ระยอง เขต 1 เปิดดู
102.  สพป.ระยอง เขต 2 เปิดดู
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดดู
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2 เปิดดู
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดดู
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดดู
107.  สพป.ลำปาง เขต 1 เปิดดู
108.  สพป.ลำปาง เขต 2 เปิดดู
109.  สพป.ลำปาง เขต 3 เปิดดู
110.  สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดดู
111.  สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดดู
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดดู
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดดู
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เปิดดู
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดดู
116.  สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดดู
117.  สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดดู
118.  สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดดู
119.  สพป.สงขลา เขต 1 เปิดดู
120.  สพป.สงขลา เขต 2 เปิดดู
121.  สพป.สงขลา เขต 3 เปิดดู
122.  สพป.สตูล เปิดดู
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เปิดดู
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เปิดดู
125.  สพป.สมุทรสงคราม เปิดดู
126.  สพป.สมุทรสาคร เปิดดู
127.  สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดดู
128.  สพป.สระบุรี เขต 2 เปิดดู
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1 เปิดดู
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดดู
131.  สพป.สิงห์บุรี เปิดดู
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เปิดดู
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เปิดดู
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดดู
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดดู
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดดู
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เปิดดู
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 เปิดดู
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดดู
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดดู
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดดู
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2 เปิดดู
143.  สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดดู
144.  สพป.หนองคาย เขต 2 เปิดดู
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดดู
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เปิดดู
147.  สพป.อ่างทอง เปิดดู
148.  สพป.อำนาจเจริญ เปิดดู
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1 เปิดดู
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดดู
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดดู
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดดู
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดดู
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดดู
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 เปิดดู
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 เปิดดู
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดดู
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เปิดดู
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เปิดดู
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เปิดดู
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เปิดดู
162.  สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดดู
163.  สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดดู
164.  สพป.เชียงราย เขต 3 เปิดดู
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 เปิดดู
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดดู
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เปิดดู
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เปิดดู
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดดู
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เปิดดู
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เปิดดู
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 เปิดดู
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดดู
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดดู
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดดู
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดดู
177.  สพป.เลย เขต 1 เปิดดู
178.  สพป.เลย เขต 2 เปิดดู
179.  สพป.เลย เขต 3 เปิดดู
180.  สพป.แพร่ เขต 1 เปิดดู
181.  สพป.แพร่ เขต 2 เปิดดู
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดดู
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดดู
184.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน - เปิดดู
185.  โรงเรียนสังกัด สช. - เปิดดู
186.  โรงเรียนสังกัด อปท. - เปิดดู