ลงทะเบียนแอดมินโรงเรียน
  จำนวนแอดมิน เขต + แอดมินโรงเรียน
  ดูข้อมูลทุพโภชนาการ 2562
  สถิติการเข้าระบบ
 
การจัดสรรงบประมาณ
 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 

Admin School Lunch Network

ภาณุมาศ บางสมบูรณ์
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

รอฮานา สาระธรรม
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

วงษ์เดือน อินทร์พรหม
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ประภาวรรณ พันพม่า
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

อุบลวัลย์ ยุติรักษ์
โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง

สุพิดา ยอดประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

School Lunch Community News
โรงเรียนกะปง
สพป.พังงา
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนบ้านพังงู
สพป.อุดรธานี เขต 3

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net